Hello, welcome to Guangzhou Yi Er Electronics Co., Ltd.
Location:Home > Contact us

Contact us

Guangzhou Yier Electronics Co., Ltd.
Mobile phone: 13632234563
Email: 3010778647@qq.com
Address: Twenty-one 401, 8 Iron Mountain River Road, Ya Hua Shan town, Huadu District,